Vår vision

Netpartners är passionerade om alla industriers transformation till tech. Vi skräddarsyr, uppehåller och konsulterar enkla lösningar till bolag som vill vara med i dagens exponentiellt växande marknad och innovation. 

I nästan alla moment finns det mindre iterationer som typiskt innefattar aktiviteterna: planering, kravställning, analys, genomförande, test och utvärdering – alltså en agil process. Arbetet kan vara mer eller mindre formaliserat beroende på vad projektet kräver. När vi utvecklar saker behöver vi t.ex. ofta en hög grad av formalisering med en prioriterad och tidsestimerad backlog, arbete i sprintar, dokumenterade tester och inbokade presentationstillfällen. I andra faser kan det snarare bli ett hinder att vara för formell. Då ser vi till att ta bort det hindret. Processen ska hjälpa oss framåt, inte vara i vägen.